Katused:

 • Sarikate vahetus ja paigaldus.
 • Erinevate katuste vahetus ja paigaldus (plekk, kivi, eterniit, lamekatused).
 • Vintskapi väljaehitus.
 • Tuulekastide parandamine ning vahetus.
 • Korstnaotsade parandus ja uute ladumine.

Vihmaveesüsteemid

 • Ühenduskohtadeta vihmaveesüsteemid
 • Vihmaveerennide paigaldus, parandus, puhastamine.

Üldehitustööd

 • Vundamendid
 • Kõrvalhooned
 • Kiviseinte ladumine
 • Korterite remont

Fassaadid

 • Fassaadide soojustamine
 • Puitfassaadid
 • Plekkfassaadid
 • Vundamendisoojustus

Toru- ja ventilatsioonitööd

 • Ventilatsiooni torustiku paigaldus.
 • Torustiku isoleerimine.
 • Isolatsiooni paigaldus.